Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 18 juli 2019

Att välja NLP-utbildning

Vad bör man tänka på när man väljer en NLP-utbildning?

Utbildningen bör ges av en etablerad och respekterad organisation, gärna en som har funnits under ett antal år och som är känd för att leverera med god kvalitet. Denna organisation bör representera en internationell certifieringsorganisation med hög etik och standards samt utfärda ett internationellt certifikat, giltigt över hela världen.

Utbildningen bör uppfylla de internationella fordringarna som krävs för en internationell certifiering (t.ex. för NLP Practitioner 120 timmar).

NLP utbildningen kan gärna kombineras med andra redskap från närliggande områden såsom Coaching och Mental Träning. Detta bidrar till att NLP-utbildningen blir ännu mer effektiv.

Antalet deltagare bör hållas nere, för att möjliggöra kvalitet i utbildningen, främst gällande processer och färdighetsträning.

Kursgivarna skall både vara kunniga, inkännande och lyhörda för individuella olikheter i utbildningsgruppen.
Slutligen så skall utbildningen inte bara får en hög skattning vid kursens slut utan bör leda till långsiktiga och långvariga, positiva effekter (livslång utveckling).


© 2019, NIN