Skandinaviska Ledarhögskolan International AB den 18 juli 2019

Om NLP

Vill du påverka din framtid så är NLP's modeller, processer, verktyg och förklaringsmodeller helt oslagbara. Genom NLP ökar du klarheten i den grunden som är viktigt för dig, du arbetar fram vad du vill och vad du vill utveckla. Du lär dig skillnaden som gör skillnad, i både ditt eget liv och hos din omgivning. Du upplever, integrerar, skapar önskade resultat, tar ut strategin och allt för att maximera ditt personliga och professionella plan.

NLP är roligt, utvecklande och ger dig utrymme att växa som människa. Du ökar ditt lugn, minskar din oro och har god användning av allt det som NLP har att erbjuda.

Välj vad du vill utveckla, var du vill landa, vilka dina önskade resultat är och hur vägen dit skall se ut. NLP är en utbildning, som på kort tid leder till konkreta färdigheter för både personlig utveckling och för utlärning till andra. Kompetensen byggs upp genom kunskaper, insikter, utbyten och färdighetsträning. Genom upplevelsebaserad inlärning (mycket processer) och "action learning" uppstår en hög cost-effective kvot (Tid vs Resultat).© 2019, NIN