Utbildare

Du är här » Om oss » Utbildare 

Våra NLP-tränare och assistenter på våra utbildningar är certifierade genom ICNLP. Tränarna är dessutom utbildade inom Mental Träning på Skandinaviska Ledarhögskolan och Internationellt certifierade coacher genom ICC (International Coaching Community), något som bidrar till att göra våra NLP-utbildningar unika och seriösa.

Tillsammans med våra tränare kan vi erbjuda allt från specialdesignade kurser till personlig coaching på din arbetsplats inom områden som: skola, business, team, stresshantering, hälsa, coaching, Mindfulness, konflikthantering, förhandling och chefs- och ledarutbildningar. Vi kan också förmedla föredrag och "kickoff" inom dessa områden.

Elene Uneståhl

ICNLP Master Trainer


Elene är bl.a. utbildad ICNLP Master Trainer, ICC Coachtränare, beteendevetare, Licensierad Mental tränare, kognitiv- och hypno-terapeut. Elene har en egen praktik där hon har nått ovanligt goda och snabba resultat med alla slags besvär genom att kombinera Coaching med Mental Träning, NLP och Hypnos. Hon ger, genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP. Elene arbetar även via Skandinaviska Ledarhögskolan med att ge träningar i Kommunikation, Hypnos och ICC:s Coaching koncept och är tillsammans med Lars-Eric Uneståhl godkända coach tränare av ICC i Sverige som leder till internationella certifieringar i Steg 1 och specialinriktningar som Team-, Business-, Executive- och Lifecoach.

Läs mer


Elene Uneståhl


Henrik Mattsson

ICNLP NLP Trainer

Henrik Mattsson är en framstående coach och föreläsare som tillhör de mest etablerade i Sverige idag. Han har coachat och utbildat närmare 100 000 personer sedan 1999 och är idag en av Sveriges mest anlitade talare. Henrik arbetar främst som föreläsare/utbildare, men även som coach för chefer och mental coach åt bland annat elitidrottare. Henrik är bl. a. utbildad i Personal Mastery och Advanced Leadership hosK-A Inc, samt är Certifierad Internationell Coach och NLP-Trainer via Skandinaviska Ledarhögskolan. Konflikthantering, kommunikation och mental träning är andra exempel på områden han har utbildat sig i. Henrik får alltid väldigt höga utvärderingar och är en stark scenpersonlighet som förmedlar mycket kunskap, visdom, värme och humor. Hans föreläsningar är energirika och roliga, med många aha-upplevelser. Hans förmåga att engagera och få människor att tänka i nya banor ledde till att han blev nominerad till Sveriges bästa talare 2007, av Confex (Sveriges ledande kurs- och konferensarrangör). Under 2000- talet har han vid upprepade tillfällen synts i media så som i t.ex. Aftonbladet, Må Bra, LIV, Svenska Dagbladet, SVT och TV4 för att nämna några. Han är en visionärs- och entrepenörssjäl som drivs av en stor tilltro till individens potential och kreativa förmåga.

Läs mer

Monika Morling

ICNLP NLP Trainer


”Allt går – utom spädbarn och trasiga bilar”Detta citat har genom åren varit en ledstjärna för Monika, som verkligen gillar att utmana gränserna både privat, men kanske främst i yrkeslivet. Monika har genom åren arbetat med företagande, företagandets villkor. En sann entreprenör uti fingerspetsarna som brinner för personlig utveckling och ständigt växande för sig själv och andra.I en kombination av sunt bondförnuft och nyfikenhet driver hon sedan 15 år eget företag (Moleann AB) inom försäljning och marknadsföring, där hon coachar företagare till att vinna offentliga affärer. Sedan september 2015 är Monika verksamhetschef på Skandinaviska Ledarhögskolan och leder verksamheten tillsammans med Elene Unestål. Monika är utbildad NLP Trainer, ICC Coach, business, teamcoach m.m.


Lars-Eric Uneståhl

Grundare av mental träning

Han startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen till Licensierad Mental Tränare.Mental träning blev känd

på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi" för personlig utveckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag.Blev utsett av tidningen chef 2014 som en av 100 st personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad Mental Tränare.

Läs mer

Eva Karlsson